Je wilt meer weten over Acceptance and Commitment Theraphy (ACT)?
De nieuwe coachingsmethodiek die door steeds meer coaches in Nederland wordt omarmd.

Je vindt op deze site antwoorden op vragen als:

 • Wat houdt ACT eigenlijk in?
 • Wat is het verschil tussen ACT en RET?
 • Wat is het verschil tussen ACT en Mindfulness?
 • Wat houdt de Relational Frame Theory in waarop ACT is gebaseerd ?
 • Hoe help je je coachee, als je als ACT coach niks doet aan het oplossen van het probleem?
 • Hoe kun je coachen zonder in te gaan op het verleden en op de gedachten en gevoelens van de coachee?
 • Hoe kijkt een ACT coach naar de leervraag van de coachee?
 • Wat biedt ACT op de lange termijn?
 • Is ACT een methodiek?

ACTsiteB1400x1

ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY

ACT is een coachingsmethodiek gericht op het leiden van een bevredigend en vitaal leven. In plaats van lastige gevoelens en gedachten weg te duwen en te vermijden, is ACT erop gericht ze te accepteren. Door toepassing van ACT vergroot je de metale veerkracht van je coachee. Je helpt je coachee haar energie te richten op datgene wat echt belangrijk en van waarde voor haar is. En om van daaruit actie te ondernemen. Ondanks en met alle hinderlijke gevoelens en gedachten. Om voluit te leven met alles wat er is.

ACT biedt jou als coach een model en een grote set aan ervaringsgerichte methodieken en metaforen, waarmee je op een effectieve manier veranderingen in het gedrag van je coachee tot stand kunt brengen.

Mentaal veerkrachtig (psychologisch flexibel) ben je als je je eigen gedachten en gevoelens kunt accepteren zoals ze zijn. En ook inziet dat je ze kunt hebben, zonder dat ze je leven en je gedrag hoeven te bepalen. Daarnaast is het voor mentale veerkracht van belang dat je in het hier en nu kunt zijn en je gedrag laat bepalen door je waarden

Johari venster
Mentaal niet veerkrachtig (psychologisch inflexibel) ben je als je je gedachten en gevoelens ziet als de letterlijke waarheid en onbewust je gedrag erdoor laat bepalen (bijvoorbeeld: ik voel me onzeker, dus ik kan die presentatie niet geven). Je gedachten en gevoelens  verhinderen dan dat je het leven aangaat en ervaringen opdoet in het hier en nu. Je bent aan het vermijden: je doet niet wat je zou willen doen, je bent niet wie je zou willen zijn.

Johari venster

ACTsiteA1400x1

WAARIN ACT ZICH ONDERSCHEID

Relational Frame Theory
ACT komt voort uit de gedragsanalyse en is gefundeerd op de zogenaamde Relational Frame Theory (RFT). RFT is een theorie die verklaart hoe het komt dat mensen een oneindig aantal stimuli met elkaar kunnen associëren, zonder ze direct te hoeven ervaren. Dit proces wordt 'Relational Framing' genoemd. Relational Framing leidt er makkelijk toe dat mensen hun gedachten gaan opvatten als de werkelijkheid en daar hun gedrag op gaan afstemmen. Een proces dat binnen ACT cognitieve fusie genoemd wordt.

Door het proces van RFT zijn pijn en lijden een onafwendbaar onderdeel van het mens-zijn. Ons hoofd kan niet anders dan continue dit proces uitvoeren en zo een eindeloze stroom gedachtewerkelijkheden’ voor ons creëren.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
ACT is een derde generatie Cognitieve Gedragstherapie (CGT). De tweede generatie CGT (zoals bijvoorbeeld RET) richt zich op symptoomverlichting door verandering van de inhoud van gedachten. Terwijl ACT zich richt op verandering van de relatie die een cliënt heeft met zijn gedachten, dus verandering van de functie van deze gedachten.

Binnen RET (en in veel andere coachmethodieken) wordt ingegaan op de gedachten van de coachee. Getracht wordt deze te wijzigen, omdat een ander denkpatroon zou leiden tot ander gedrag.

ACT stelt dat veranderen van denkpatronen meestal onbegonnen werk is. De focus ligt op het aanvaarden van gedachten en gevoelens en te bedenken dat het ‘maar’ gedachten zijn. En tegelijk op het doorknippen van de vaste relatie tussen die gedachten en het gedrag. Gedrag kan beter worden bepaald door de waarden die het individu heeft.

Mindfulness
ACT is beïnvloed door boeddhistische inzichten in de onvermijdelijkheid van menselijk leed, maar religie vormt geen onderdeel van de methodiek. Wel wordt veel gewerkt met aandachtgerichte oefeningen zoals mindfulness.

Mindfulness is binnen ACT geen doel op zich. Het staat ten dienste aan het ervaren van het hier en nu zoals dat zich aandient. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van mentale veerkracht.

ACTsiteD1400x310

COACHEN MET ACT

ACT verheugt zich in een groeiende belangstelling van therapeuten en coaches. ACT komt voort uit een wetenschappelijke beweging die zich tot doel heeft gesteld een antwoord te vinden op het alomtegenwoordige menselijke lijden. De aanpak is gebaseerd op jarenlang zorgvuldig onderzoek en is evidenced based.

Veel coachinterventies zijn gericht op het veranderen van de innerlijke staat van de coachee. De coach streeft ernaar de coachee af te helpen van hinderlijke gedachten en gevoelens of deze om te zetten in positieve gedachten. Soms lukt dat. Maar meestal gaat het over hardnekkige gevoelens. Door deze ‘weg te willen’, wordt de last ervan vaak alleen maar groter. En door deze benadering bevestig je je coachee steeds subtiel dat hij of zij pas in actie kan komen als die hinderlijke gedachten zijn verdwenen.

De benadering van ACT is radicaal anders. ACT richt zich niet op het bestrijden van symptomen. Niet het veranderen van de gedachten van je coachee is het doel, maar het veranderen van haar of zijn gedrag.

Acceptatie van je gevoelens is het uitgangspunt, samen met de bereidheid het leven ten volle aan te gaan. Door toepassing van ACT leert je coachee dus vaardigheden om effectief met pijnlijke gedachten en gevoelens om te gaan, zodat deze minder impact hebben. Je coachee krijgt duidelijk zicht op wat echt belangrijk en betekenisvol voor hem is (zijn waarden). En hij gebruikt die kennis om zichzelf te leiden, te inspireren en te motiveren. En om die acties te ondernemen die zijn leven verrijken.

VOORDELEN VAN COACHEN MET ACT

 • Je coachee schiet minder in de vecht- of vluchtstand.
 • De methodiek is ontwapenend, waardoor je coachee minder ‘blijft hangen’ in slachtofferschap. 
 • Je coachee maakt contact met haar of zijn ervaringswijsheid, door het gebruik van ervaringsgerichte oefeningen en experiëntieel taalgebruik. 
 • Je coachee kan er zelf mee verder, dus een groot effect ook op de lange termijn, met relatief weinig sessies.

Lees verder