coachfriend-visie

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

Onderstaand noemen we een aantal kenmerken van onze samenleving en geven we aan waarom mentale veerkracht op die terreinen belangrijk is.

De samenleving individualiseert
Mensen staan er steeds vaker alleen voor. Vaste groepen en verbanden verdwijnen of zijn al weg. Steun van anderen in dezelfde situatie is steeds minder vanzelfsprekend. En steeds meer belangrijke keuzes in het leven moeten mensen zelf maken.

Mentale veerkracht helpt mensen steun te vinden in zichzelf, omdat ze vanuit het besef wat écht belangrijk is (hun waarden) makkelijker keuzes maken en weten waar ze voor staan.

Employabiliteit als opdracht
Wie aan het werk wil blijven, moet een leven lang leren en bereid zijn vaak van functie en rol te wisselen. Dat mensen zich op los/vaste basis verhuren wordt steeds gewoner. Hun inkomen en maatschappelijke positie zijn nooit een gegeven.

Mentale veerkracht helpt mensen om te gaan met gevoelens van onveiligheid die hierdoor kunnen ontstaan en zorgt ervoor dat ze zich makkelijker aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

De omgeving formaliseert
Terwijl individuen steeds vaker alleen staan, worden overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties steeds anoniemer en sterker. Er zijn steeds meer regels en eisen en mensen worden steeds vaker onopvallend beïnvloed.

Mentale veerkracht helpt mensen meer boven alle eisen en wensen van hun omgeving te staan, zodat ze zich minder een speelbal of slachtoffer voelen, maar actor blijven in hun eigen leven.

Maakbaarheid
We willen graag geloven dat ons leven maakbaar is. Dat als mensen weten wat ze willen en daar hard aan werken, datgene wat ze willen ook werkelijkheid wordt. Soms is dat ook zo. Maar de realiteit, vooral in een onzekere economie, is vaak aanzienlijk weerbarstiger dan we zouden willen.

Mentale veerkracht helpt mensen duurzaam te zijn in hun gedrag, omdat ze hun koers en vitaliteit bewaren ondanks de tegenslagen die het leven vrijwel zeker ook op hun pad zal brengen.

Tempo van veranderen neemt toe
Een bekende uitspraak luidt: de enige constante is verandering. En zelfs die is niet constant, want het tempo waarin onze samenleving verandert, neemt alleen nog maar toe.

Mentale veerkracht helpt mensen zichzelf aan te passen aan die veranderingen en om het tempo bij te benen

Lees verder